Rozpoczęcie robót kanalizacyjnych – ul. Sienkiewicza

Informujemy mieszkańców ulicy Sienkiewicza, iż w dniu 19.05.2020r., tj. wtorek,  planuje się rozpoczęcie robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowej – odcinek od skrzyżowania z ul. Skośną w kierunku ul. Wyzwolenia.

Następnie poprowadzone będą roboty z zakresu budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie zamienne.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności oraz liczymy na Państwa zrozumienie.

Roboty prowadzone są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Powstają nowe nawierzchnie dróg w Gminie Chybie

Równolegle z prowadzoną inwestycją, obejmującą budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Chybie, wdrażane są prace drogowe z zakresu odtwarzania nawierzchni, w rejonach których prowadzona była budowa. Począwszy od zeszłego roku, łącznie odtworzono już ponad 33 000 m2 dróg, o wartości 7,1 mln zł. Nowe nawierzchnie pojawiły się, m.in. w  rejonach ulic: Cicha, Broniewskiego, Jarzębinowa, Kalinowa, Kolorowa, Kosynierów, Myśliwska, Rodzinna, Spacerowa, Wąska, Wiśniowa oraz  Zaciszna.

W najbliższym terminie kontynuowane będą  roboty drogowe w obszarze ulic: Miarki, Rolna oraz Wojska Polskiego.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, w tym odtwarzanie nawierzchni, prowadzone są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Blisko 30 km nowej sieci kanalizacji już wybudowane

Trwa realizacja, największej w historii gminy Chybie, inwestycji w nowoczesną infrastrukturę kanalizacyjną, której łączny koszt wynosi ponad 48 mln zł. Obecnie wybudowano już blisko 30 km nowej sieci kanalizacyjnej, o łącznej wartości ponad 21 mln zł,  z zaplanowanych do zrealizowania 46,8 km. Inwestycję planuje się zakończyć w maju 2021 roku. Po ukończeniu przedmiotowych prac, aglomeracja Chybie będzie skanalizowana na poziomie niemal 90%, co pozwoli nam zaliczyć się do grona gmin z bardzo wysoko rozwiniętym systemem odprowadzania ścieków. Co więcej, realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia pozwoli na szybszą likwidację zanieczyszczeń lokalnego środowiska, poprzez skierowanie ścieków bytowych do gminnej oczyszczalni ścieków w Mnichu.

W najbliższym terminie planuje się kontynuację robót budowlanych w rejonach ulic: Bielska, Leśna, Sienkiewicza, Skośna oraz Wojska Polskiego.

Przypomnijmy, że prace toczą się w ramach projektu pn.: „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

Ciąg dalszy odbudowy nawierzchni dróg

Informujemy mieszkańców sołectw Mnich i Zaborze Gminy Chybie o rozpoczęciu oraz prowadzeniu w najbliższym czasie robót z zakresu odtwarzania nawierzchni dróg, w rejonie których budowano nową sieć kanalizacji sanitarnej.

Sołectwo: Mnich

Ulice: Kolorowa, Kosynierów, Rodzinna, Spacerowa, Zaciszna.

Termin prowadzenia prac: do 27 marca 2020 r.

Wykonawca: Eurovia Polska S.A.  

Planowany harmonogram:

17.03 – podbudowa ul. Zacisznej, Rodzinnej, nawierzchnia na ul. Kosynierów

17.03 – warstwa wiążąca na ul. Zacisznej, Rodzinnej

18-19.03 – warstwa ścieralna na ul. Spacerowej, Kolorowej

20.03 – warstwa ścieralna na ul. Rodzinnej, Zacisznej

23-24.03 – prace wykończeniowe na ul. Spacerowej, Kolorowej, Rodzinnej, Zacisznej.

 

Sołectwo: Zaborze

Ulice: Kalinowa, Myśliwska

Termin prowadzenia prac: do 31 marca 2020 r.

Wykonawca: DROGRÓD

Planowany harmonogram:

od 17.03 – stabilizacja

od 23.03 do 31.03 – nawierzchnia bitumiczna i prace wykończeniowe

 

W związku z powyższym, prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy.

Odtwarzanie nawierzchni i budowa kanalizacji prowadzona jest w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

UWAGA. Zmiany w obsłudze mieszkańców

W związku z rekomendacjami służb sanitarnych i troską o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne związane z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 informujemy, że

od poniedziałku 16 marca 2020 r. Jednostka Realizująca Projekt Urzędu Gminy w Chybiu zawiesza bezterminowo bezpośrednie konsultacje dotyczące budowanej sieci kanalizacji sanitarnej, świadczone w biurze przy ul. Bielska 40  43-520 Chybie, piętro I pok. 33.

Licząc na Państwa zrozumienie, zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z komunikacji elektronicznej, telefonicznej lub z poczty tradycyjnej.

W wyjątkowych, ograniczonych do niezbędnego minimum sytuacjach, kontakt osobisty z pracownikami Jednostki będzie możliwy po uprzednim  umówieniu wizyty/spotkania za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kierownik.jrp@chybie.pl  i technika.jrp@chybie.pl, lub telefonicznie 33 856 10 21, kom. 577 664 774.

Powyższa zasada wcześniejszego umówienia będzie restrykcyjnie przestrzegana z uwzględnieniem odmowy obsługi w biurze Jednostki.

 

 

Projekt: „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach II osi priorytetowej „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Rozpoczęcie robót kanalizacyjnych – ul. Sienkiewicza

Informujemy mieszkańców Gminy Chybie z rejonu ulicy Sienkiewicza o planowanym terminie rozpoczęcia oraz prowadzenia robót z zakresu budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

Termin rozpoczęcia prac: od  5 marca 2020 r.

Wykonawca: WODPOL Sp. z o. o.

Nie planuje się całkowitego zamknięcia ww. ulicy.

W związku z powyższym, prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy, jak również o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie zamienne.

Budowa kanalizacji prowadzona jest w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Odtwarzanie nawierzchni drogowych w sołectwie Mnich

Informujemy mieszkańców ulic: Broniewskiego, Rodzinnej i Zacisznej, że zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wykonawcy, od dnia 11 lutego br. , planowane są do rozpoczęcia  roboty odtworzeniowe nawierzchni ww. ulic. W związku z powyższym, prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy.

 

Zakłada się następujące prace i rejony robót:

11-26 luty – ul. Broniewskiego

17-28 luty – ul. Zaciszna, Rodzinna

 

Prosimy mieć na uwadze, iż powyższe terminy są uzależnione od warunków pogodowych stąd mogą one ulec zmianie.

Informacji w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej udzielą pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, ul. Bielska 40, 43-520 Chybie, tel. 33 856 10 21.

 

Roboty są prowadzone w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Budowa kanalizacji sanitarnej – najbliższe terminy robót

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu dzisiejszym od Wykonawcy, informujemy o trwających i planowanych w najbliższym okresie rejonach prowadzenia robót  związanych z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej:

  • Kwiatowa – budowa kanalizacji ciśnieniowej
  • Leśna – budowa kanalizacji ciśnieniowej
  • Polna – sięgacze na posesje prywatne
  • Rodzinna – budowa kanalizacji ciśnieniowej
  • Strażacka – budowa kanalizacji grawitacyjnej
  • Wojska Polskiego – frezowanie nawierzchni asfaltowej po planowaną budowę kanalizacji sanitarnej od 03.02.2020 planowane roboty kanalizacyjne na odcinku od ul. Pod Dudnią do ul. Kolorowej

 

  • Broniewskiego – planowane odtworzenie nawierzchni asfaltowej od 10 lutego br.
  • Cicha, ul. Myśliwska – odtwarzanie nawierzchni sięgaczy do posesji prywatnych

 

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na zamienne, tymczasowe oznakowanie.

Z góry dziękujemy za Państwa wyrozumiałość oraz przepraszamy za wynikłe niedogodności.

Informacji w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej udzielą pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, ul. Bielska 40, 43-520 Chybie, tel. 33 856 10 21.

 

Odtwarzanie nawierzchni po budowie kanalizacji

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wykonawcy, informujemy o podjęciu prac drogowych związanych z odtworzeniem nawierzchni dróg, w rejonach których budowano kanalizację sanitarną.

Rejon prac: ul. Graniczna i ul. Leśna

Planowany okres prowadzenia robót:  14.11 – 29.11.2019 r.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na zamienne, tymczasowe oznakowanie. Z góry dziękujemy za Państwa wyrozumiałość oraz przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Informacji w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej udzielą pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, ul. Bielska 40, 43-520 Chybie, tel. 33 856 10 21.

Ponad 4 mln zł na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków

Informujemy, iż w dniu 12 listopada br.,  w Urzędzie Gminy w Chybiu nastąpiło podpisanie umowy na roboty budowlane, obejmujące swym zakresem rozbudowę układu gospodarki osadowej gminnej oczyszczalni ścieków w Mnichu.

W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie przeprowadzona rozbudowa istniejącego ciągu technologicznego gminnej oczyszczalni ścieków o obiekty, urządzenia oraz niezbędne sieci technologiczne, zapewniające poprawę właściwości energetycznych osadów ściekowych, umożliwiając tym samym ich efektywniejsze, wtórne wykorzystanie, np. skierowanie osadu ściekowego do instalacji produkcji biogazu.

Umowę podpisali Wójt Gminy Chybie – Janusz Żydek oraz Skarbnik Gminy – Aleksandra Biała oraz Prezes zarządu firmy wykonawczej WODPOL Sp. z o. o., z siedzibą w Żywcu –  Adam Marszałek w obecności Wiceprezes Zarządu Pani Zuzanny Konieczny. W spotkaniu udział wzięli również Pan Przemysław Jurecki – kierownik robót ze strony firmy WODPOL oraz Jerzy Hawełka – Pełnomocnik ds. projektu i Tomasz Świszcz – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt,  ze strony Urzędu Gminy w Chybiu.

Zadanie, które zostanie wykonane do końca 2021 r.,  opiewa na łączną kwotę 4 105 543,20 zł i wdrażane jest w ramach projektu pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

podpisanie umowy na roboty budowlane, obejmujące swym zakresem rozbudowę układu gospodarki osadowej gminnej oczyszczalni ścieków w Mnichu. podpisanie umowy na roboty budowlane, obejmujące swym zakresem rozbudowę układu gospodarki osadowej gminnej oczyszczalni ścieków w Mnichu.