Odtwarzanie nawierzchni po budowie kanalizacji

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wykonawcy, informujemy o podjęciu prac drogowych związanych z odtworzeniem nawierzchni dróg, w rejonach których budowano kanalizację sanitarną.

Roboty rozpoczęte:

 1. boczna ul. Czereśniowej (od bud. 82)
 2. ul. Kolejowa

Roboty planowane:

 1. ul. Darwina od dnia 09.11.2019 r.
 2. ul. Świerkowa od dnia 12.11.2019 r.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na zamienne, tymczasowe oznakowanie.

Informacji w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej udzielą pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, ul. Bielska 40, 43-520 Chybie, tel. 33 856 10 21.

 

Budowa kanalizacji w Gminie Chybie

Trwają prace związane z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej w naszej gminie . Inwestycja, ukierunkowana jest na polepszenie warunków sanitarnych naszych mieszkańców, jak również ochronę otaczającego nas środowiska, poprzez skierowanie ścieków bytowych tam gdzie ich miejsce, czyli do gminnej oczyszczalni ścieków likwidując zanieczyszczanie gleb, wód powierzchniowych, gruntowych, czy też pojawiający się w przydrożnych rowach  fetor.

Bieżący obszar prowadzonych robót obejmuje rejony ulic: Dębowa, Darwina, Cicha, Cieszyńska, Czereśniowa, Graniczna, Kolorowa, Miarki, Ogrodnicza, Orzeszkowej, Podgroble, Spacerowa, Stawowa, Wąska, Wiejska, Wiśniowa, Zaciszna. Do dnia dzisiejszego wybudowano łącznie ponad 19 300 m.b. nowej sieci kanalizacji sanitarnej, co stanowi ponad 40% całościowego zakresu robót.

Zgodnie z harmonogramem robót otrzymanym od Wykonawcy, w  I kwartale 2020 r. planuje się prowadzić roboty budowlane w rejonach ulic:

 • Batorego
 • Bielska
 • Bolesława Chrobrego
 • Broniewskiego
 • Kasztanowej
 • Kazimierza Wielkiego
 • Kosynierów
 • Kościelna
 • Kwiatowej
 • Rodzinna
 • Rolna

Informujemy również o rozpoczęciu robót obejmujących odtworzenie nawierzchni w rejonach ulic:

 • Czereśniowa (odcinek boczy do budynków 82-90)
 • Darwina
 • Kamienna
 • Kolejowa
 • Słoneczna

Z uwagi na szeroki zakres robót występują utrudnienia komunikacyjne w obszarze prowadzonych prac. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na zamienne, tymczasowe oznakowanie ulic. W niektórych miejscach mogą również występować trudności w dojechaniu do posesji. Z góry przepraszamy za niedogodności oraz dziękujemy mieszkańcom za wyrozumiałość.

Informacji w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej udzielą pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, ul. Bielska 40, 43-520 Chybie, tel. 33 856 10 21.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej prowadzona jest w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Zamówienie Publiczne -„Rozbudowa gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków Mnich”

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dot. „Rozbudowy gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków Mnich” w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego dotacją z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Spójności oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zielona energia zasili oczyszczalnię ścieków w Chybiu

Kończą się prace związane z montażem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w sołectwie Mnich. Instalacja pozwoli na korzystanie z energii elektrycznej pozyskiwanej z promieni słonecznych i jej wykorzystanie do potrzeb własnych oczyszczalni, w tym do procesów technologicznych oczyszczania ścieków.   Zamontowana instalacja fotowoltaiczna wyprodukuje rocznie do 20900 kWh energii, co wpłynie na zmniejszenie zużycia zakupywanej energii, pozyskiwanej najczęściej z węgla kamiennego, oraz na ograniczanie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Instalacja fotowoltaiczna na OŚ w Mnichu

Fot. Instalacja fotowoltaiczna na oczyszczalni ścieków w Gminie Chybie

Zaproszenie do składania ofert cenowych

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Świadczenie usług geodezyjnych wydzielenia z nieruchomości nie stanowiących własności Gminy Chybie ich części, które mają zostać nabyte pod projektowane pompownie sieciowe ścieków

Chybie, dnia 20.08.2019 r.

POBIERZ

———————————————————————————————–

Zapraszamy do składania ofert cenowych na „Świadczenie usług geodezyjnych wydzielenia z nieruchomości nie stanowiących własności Gminy Chybie ich części, które mają zostać  nabyte pod projektowane pompownie sieciowe ścieków”

-w ramach zadania inwestycyjnego „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego dotacją z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz ze środków wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

 • ZAPYTANIE OFERTOWE ->> POBIERZ
 • Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy ->> POBIERZ
 • Załącznik nr 2 – Wzór Umowy ->> POBIERZ

 

Informacja o publikacji zapytania ofertowego dostępna jest również : tutaj

Zapraszamy mieszkańców sołectw Zarzecze i Chybie na spotkanie ws. budowanej kanalizacji

Wójt Gminy Chybie zaprasza na spotkanie informacyjne w sprawie trwającej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu unijnego „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Zarzecza i Chybia odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 r.,

w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Zarzecze-Frelichów,

ul. Podgroble 30, 43-520 Zarzecze

Godzina rozpoczęcia spotkania: 17.00

Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje o zakresie prowadzonych robót, planowanych terminach oraz o procedurze podłączania posesji do budowanej sieci kanalizacyjnej.

Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje o zakresie prowadzonych robót, planowanych terminach oraz o procedurze podłączania posesji do budowanej sieci kanalizacyjnej.

W spotkaniu z mieszkańcami sołectw będą uczestniczyli m.in. przedstawiciele Gminy Chybie, Inżyniera Nadzoru oraz Wykonawcy robót budowlanych nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

W razie pytań  prosimy o kontakt z Jednostką Realizująca Projekt z siedzibą przy ul. Bielska 40 w Chybiu, tel. 33 856 10 21, e-mail: techorg.jrp@chybie.pl www.kanalizacja.chybie.pl

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Chybie

Powstają kolejne kilometry nowej sieci kanalizacyjnej budowanej w Gminie Chybie w ramach projektu pn.: „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”. Ku końcowi mają się prace związane z budową infrastruktury kanalizacyjnej obejmującej blisko 7000 m sieci, prowadzonej w rejonach ulic: Darwina, Dębowa, Cicha, Czereśniowa, Kalinowa, Kamienna, Miarki, Tuwima, Podgroble, Słoneczna, Stawowa, Świerkowa i Wiśniowa. W zawiązku z przedmiotową budową w najbliższym czasie zostaną zamontowane 3  sieciowe przepompownie ścieków. Po przeprowadzonych robotach ziemnych planuje się również odpowiednie odtworzenie nawierzchni dróg.

Mając na względzie szeroki zakres prowadzonych prac, w najbliższych miesiącach mogą pojawiać się utrudnienia komunikacyjne w obszarach prowadzonych robót. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie, jak również o ostrożność przy poruszaniu się w rejonach prowadzonych robót.

Wszelkich informacji w zakresie budowy sieci kanalizacji udzielają pracownicy Jednostki Realizującej Projekt z siedzibą przy ul. Bieska 40 w Chybiu,  tel. 33 856 10 21. Informacje można również uzyskać od pracowników firmy wykonawczej na miejscu. Za wszelkie powstające w zawiązku z prowadzoną budową utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej prowadzona jest w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”

Instalacja fotowoltaiczna na gminnej oczyszczalni ścieków w Mnichu

Miło nam poinformować, iż dnia 4 kwietnia br. Wójt Gminy Chybie Janusz Żydek oraz  Skarbnik Gminy Aleksandra Biała podpisali umowę z firmą Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, obejmującą  dostawę i  montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w sołectwie Mnich. Wartość inwestycji, którą planuje się wykonać w ciągu najbliższych 6 miesięcy, wynosi ponad 180 tys. zł.

Zamontowana instalacja fotowoltaiczna pozwoli na roczne wyprodukowanie do 20900 kWh energii elektrycznej  z odnawialnych źródeł energii oraz jej wykorzystanie do potrzeb własnych oczyszczalni, w tym do prowadzonych procesów technologicznych. Inwestycja wpłynie na ograniczenie emisji CO2 i  emisji gazów cieplarnianych do atmosfery przez co przyczyni się do realizacji celów polityki klimatycznej.

Roboty budowlane obejmujące montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków Mnich wykonywane są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Podpisanie umowy - fotowoltaika

Podpisanie umowy fotowoltaika

 

Zapraszamy mieszkańców sołectwa Mnich na spotkanie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej

Wójt Gminy Chybie zaprasza mieszkańców sołectwa Mnich na spotkanie informacyjne w sprawie trwającej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu unijnego „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”

Spotkanie informacyjne z mieszkańcami Mnicha odbędzie się w dniu 26 marca 2019 roku, po zebraniu wiejskim,

w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mnichu, ul. Kopernika 15

 Planowana godzina spotkania 18.00

Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje o zakresie prowadzonych robót, planowanych terminach oraz o procedurze podłączania posesji do wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

W spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Mnich będą uczestniczyli m.in. przedstawiciele Gminy Chybie, Inżyniera Nadzoru oraz Wykonawcy robót budowlanych nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

W razie pytań  prosimy o kontakt z Jednostką Realizująca Projekt z siedzibą przy ul. Bielska 40 w Chybiu, tel. 33 856 10 21, e-mail: techorg.jrp@chybie.pl

Serdecznie zapraszamy

Logo

Zaproszenie dla mieszkańców Zaborza na spotkanie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej

Wójt Gminy Chybie zaprasza mieszkańców Zaborza na spotkanie informacyjne w sprawie trwającej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu unijnego „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”

Spotkanie informacyjne z mieszkańcami Zaborza odbędzie się w dniu 7 marca 2019 roku, po zebraniu wiejskim,

w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborzu, ul. Czereśniowa 16.

 Planowana godzina spotkania 18.00

Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje o zakresie prowadzonych robót, planowanych terminach oraz o procedurze podłączania posesji do wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

W spotkaniu z mieszkańcami Zaborza będą uczestniczyli m.in. przedstawiciele Gminy Chybie, Inżyniera Nadzoru oraz Wykonawcy robót budowlanych nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

W razie pytań  prosimy o kontakt z Jednostką Realizująca Projekt z siedzibą przy ul. Bielska 40 w Chybiu, tel. 33 856 10 21, e-mail: techorg.jrp@chybie.pl

Serdecznie zapraszamy

Logo