EU_logos

Formularz kontaktowy

Kontakt

Jednostka Realizująca Projekt – Urzędu Gminy w Chybiu

ul. Bielska 40
43-520 Chybie
Telefon: +48 33 856 10 06
e-mail: technika.jrp@chybie.pl, kierownik.jrp@chybie.pl

Pełnomocnik ds. Projektu: TOMASZ ŚWISZCZ
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt: TOMASZ ŚWISZCZ

Urząd Gminy w Chybiu

ul. Bielska 78
43-520 Chybie

centrala +48 33 856 10 96
faks +48 33 854 50 55

e-mail: sekretariat@chybie.pl

Wójt Gminy Chybie: JANUSZ ŻYDEK

Z-ca Wójta Gminy Chybie: GRZEGORZ DULEMBA

Sekretarz Gminy Chybie: ANDRZEJ BURA

Skarbnik Gminy Chybie: ALEKSANDRA BIAŁA


Warning: Undefined array key "footer_option" in /home/users/chybie/public_html/wp-content/themes/enfold/footer.php on line 35

Warning: Undefined array key "footer_behavior" in /home/users/chybie/public_html/wp-content/themes/enfold/footer.php on line 37

Warning: Undefined array key "footer_behavior" in /home/users/chybie/public_html/wp-content/themes/enfold/footer.php on line 288
Skip to content