Podpisanie umowy na budowę największego w historii Chybia odcinka kanalizacji

Chybie od 2017 roku realizuje największy w historii gminy projekt na budowę sieci kanalizacyjnej pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Po wyborze dostawcy, kosztującego ponad 1,1 mln zł, specjalistycznego pojazdu, który wspomoże właściwą eksploatację istniejącej, jak i nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy przyszedł czas na wybór głównego wykonawcy budowy ponad 46 km nowej sieci kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej oraz tłocznej wraz z 13 szt pompowni sieciowych i 214 szt pompowni przydomowych.

Wczoraj, tj. 4 września br. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej przez wójta Gminy Chybie Janusza Żydka oraz firmy WODPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu.

Wartość zawartej umowy opiewa na łączną kwotę 47 856 906,97 zł i całość zostanie wykonana do 2021 r. W efekcie realizacji, inwestycja wpłynie na poprawę stanu środowiska w gminie Chybie, jak również na wzrost standardu życia naszych mieszkańców poprzez możliwe podłączenie i korzystanie z nowoczesnego systemu oczyszczania ścieków.

Nowa sieć kanalizacji sanitarnej zostanie wybudowana na terenie miejscowości Chybie, Mnich, Frelichów, Zarzecze i Zaborze w głównie rejonach ulic:

 • Wojska Polskiego,
 • Kolorowa,
 • Rodzinna,
 • Zaciszna,
 • Broniewskiego,
 • Rolna, Ogrodnicza,
 • Słoneczna,
 • Darwina,
 • Cieszyńska,
 • Powstańców Śląskich,
 • Tuwima,
 • Dębowa,
 • Kamienna,
 • Świerkowa,
 • Miarki,
 • Czereśniowa,
 • Cicha,
 • Wąska,
 • Kalinowa,
 • Myśliwska,
 • Strażacka,
 • Górnicza,
 • Kościelna,
 • Wyzwolenia,
 • Szkolna,
 • Boczna,
 • Nowy staw,
 • Chrobrego,
 • Kwiatowa,
 • Leśna,
 • Graniczna,
 • Skośna,
 • Sienkiewicza,
 • Podgroble,
 • Zawala,
 • Polna,
 • Orzeszkowej wraz z ulicami przyległymi,
 • Kolejowa do nr 3,
 • Spacerowa,
 • Wspólna

Całość inwestycji zostanie wybudowana do roku 2021 i da blisko 90 % skanalizowania całej gminy co jest dla nas ogromnym sukcesem. Projekt wpłynie również znacząco na poprawę stanu środowiska w gminie Chybie, jak również na wzrost standardu życia naszych mieszkańców poprzez możliwe podłączenie i korzystanie z nowoczesnego systemu oczyszczania ścieków.