Odtwarzanie nawierzchni drogowych w sołectwie Mnich

Informujemy mieszkańców ulic: Broniewskiego, Rodzinnej i Zacisznej, że zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wykonawcy, od dnia 11 lutego br. , planowane są do rozpoczęcia  roboty odtworzeniowe nawierzchni ww. ulic. W związku z powyższym, prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy.

 

Zakłada się następujące prace i rejony robót:

11-26 luty – ul. Broniewskiego

17-28 luty – ul. Zaciszna, Rodzinna

 

Prosimy mieć na uwadze, iż powyższe terminy są uzależnione od warunków pogodowych stąd mogą one ulec zmianie.

Informacji w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej udzielą pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, ul. Bielska 40, 43-520 Chybie, tel. 33 856 10 21.

 

Roboty są prowadzone w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.