Odbudowa dróg po kanalizacji

Informujemy mieszkańców ul. Broniewskiego, Kolorowej, Sienkiewicza, Skośnej oraz Wojska Polskiego o planowanym rozpoczęciu odtwarzania zniszczonych nawierzchni drogowych w ciągu przedmiotowych ulic.

Termin prowadzenia prac: od 13 lipca do 3 sierpnia 2020r.

Wykonawca: Eurovia Polska S.A.  

 Planowany harmonogram:

  •  Ul. Sienkiewicza i Skośna

13-15.07 – korytowanie

16.07 – stabilizacja

20-21.07 – podbudowa

22.07 – układanie warstwy wiążącej

  • Broniewskiego, Kolorowa i Wojska Polskiego

20-24.07 – korytowanie

25.07 – stabilizacja

30-31.07 – podbudowa

03.08 – układanie warstwy wiążącej

 

Prosimy mieć na uwadze, iż w razie wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń, powyższy harmonogram może ulec zmianie.

W związku z zaplanowanymi robotami, prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie zamienne.

Budowa kanalizacji i odtwarzanie nawierzchni prowadzone są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.