Instalacja fotowoltaiczna na gminnej oczyszczalni ścieków w Mnichu

Miło nam poinformować, iż dnia 4 kwietnia br. Wójt Gminy Chybie Janusz Żydek oraz  Skarbnik Gminy Aleksandra Biała podpisali umowę z firmą Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, obejmującą  dostawę i  montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w sołectwie Mnich. Wartość inwestycji, którą planuje się wykonać w ciągu najbliższych 6 miesięcy, wynosi ponad 180 tys. zł.

Zamontowana instalacja fotowoltaiczna pozwoli na roczne wyprodukowanie do 20900 kWh energii elektrycznej  z odnawialnych źródeł energii oraz jej wykorzystanie do potrzeb własnych oczyszczalni, w tym do prowadzonych procesów technologicznych. Inwestycja wpłynie na ograniczenie emisji CO2 i  emisji gazów cieplarnianych do atmosfery przez co przyczyni się do realizacji celów polityki klimatycznej.

Roboty budowlane obejmujące montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków Mnich wykonywane są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Podpisanie umowy - fotowoltaika

Podpisanie umowy fotowoltaika