Ciąg dalszy rozbudowy gminnej Oczyszczalni

Trwają prace z zakresu rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków w gminie Chybie. Ponad 6 milionowa inwestycja, będąca jedną z największych realizowanych przez Gminę, ma na celu ograniczyć ilość powstających osadów ściekowych, których wywożenie i utylizacja jest coraz bardzie kosztowna, poprzez ich granulację i późniejsze wykorzystanie, np.  polepszania właściwości ziem ornych.

Obecnie roboty obejmują budowę garażu dla zakupionego w roku 2019, pojazdu typu WUKO oraz planowanego do nabycia pojazdu dla wewnętrznego transportu osadu, przetworzonego na ternie oczyszczalni. W ramach przedmiotowych robót wykonano już, m.in.: fundamenty wraz z izolacją, drenaż opaskowy, wylewkę chudego betonu posadzkowego, wymurowano ściany i zamontowano konstrukcję stalową dachu. Budowa garażu, o wartości blisko 900 tys. zł przebiega zgodnie z planem i powinna się zakończyć w lipcu bieżącego roku.

Równolegle prowadzone są prace związane z budową osadnika wstępnego oczyszczania ścieków oraz nową przepompownią. Rozbudowywana jest także  infrastruktura liniowa, tj. zasilanie energetyczne i sieć wodociągowa dla nowo powstających obiektów.

Kolejnym etapem prowadzonej inwestycji, będzie budowa nowego budynku technicznego wraz z wyposażeniem technologicznym do usuwania ze ścieków tłuszczy, piasku i większych zanieczyszczeń.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni  realizowana jest w ramach projektu pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” i została dofinansowana kwotą  2,8 mln. zł  ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.