Odtwarzanie nawierzchni po budowie kanalizacji – c.d.

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wykonawcy, informujemy o podjęciu prac drogowych związanych z odtworzeniem nawierzchni dróg, w rejonach których budowano kanalizację sanitarną.

Planowany harmonogram prac:

Ul. Darwina (odcinek wzdłuż torów):

28.09 – 01.10 – korytowanie

02.10 – stabilizacja

08.10 – układanie kruszywa 0/63 oraz 0/31,5

09.10 – układanie warstwy bitumicznej wiążącej

Ul. Broniewskiego i Wojska Polskiego

28.09 – 01.10 – stabilizacja

05.10 – 06.10 układanie kruszywa 0/63

07.10 – układanie warstwy bitumicznej wiążącej

Ul. Szkolna i Boczna :

07.10-09.10 – korytowanie

10.10 – stabilizacja oraz rozkładanie kruszywa 0/63

17.10 – układanie warstwy bitumicznej wiążącej

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na zamienne, tymczasowe oznakowanie. Z góry dziękujemy za Państwa wyrozumiałość oraz przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Prosimy mieć na względzie, że powyższe terminy uzależnione są od sprzyjających warunków pogodowych i mogą ulec zmianie.

 

Informacji w sprawie budowy udzielą pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, ul. Bielska 40, 43-520 Chybie, tel. 33 856 10 21.

Zakaz wrzucania odpadów do urządzeń kanalizacyjnych.

Pampersy, nawilżane chusteczki, igły, plastikowe butelki, żwirek z kociej kuwety, czy nawet materiały budowlane! Niestety, ale takie rzeczy trafiają do toalet i naszej sieci kanalizacji sanitarnej.

Śmieci wrzucane do toalet doprowadzają bardzo często do poważnych uszkodzeń przepompowni ścieków i awarii sieci kanalizacji w naszej gminie. Usuwanie powstających zatorów jest nie tylko niepotrzebnym narażaniem zdrowia osób odpowiedzialnych za serwisowanie sieci, ale  wiąże się dużymi kosztami napraw co z kolei przekłada się na wyższą cenę ścieków.

Ponieważ nie każdy z Nas zdaje sobie sprawę, że wlanie do toalety oleju, farby, czy wrzucanie mokrych chusteczek lub patyczków do uszu może zablokować przepływ ścieków, a w konsekwencji doprowadzić nawet do awarii całego odcinka sieci kanalizacji na danej ulicy, poniżej przedstawiamy  zbiór ilustrowanych wskazówek, które mamy nadzieję, pomogą nam wspólnie unikać wspomnianych awarii oraz zadbać o otaczające nas środowisko naturalne.

Zobacz naszą ulotkę!

Przykładowe zatory na gminnej sieci kanalizacji sanitarnej spowodowane m.in. wrzucanymi do toalet chusteczkami nawilżanymi. Takie zatory można usunąć tylko ręcznie!

 

Kolejne drogi na terenie gminy Chybie z nową nawierzchnią

Równolegle z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej, prowadzone są roboty drogowe obejmujące odbudowę nawierzchni ulic, w rejonach których wybudowano nową sieć kanalizacyjną.   Obecnie, za wartość ponad 11 mln zł.,  odtworzono blisko 37 000 m2 nawierzchni, w tym 29 000 m2  nawierzchni asfaltowych i 8 000 m2 nawierzchni tłuczniowych.

W najbliższym terminie kontynuowane będą  roboty odtworzeniowe w rejonach ulic: Chrobrego, Darwina, Górnicza, Kolorowa, Kazimierza Wielkiego, Miarki, Nowy Staw, Strażacka, Wiejska, Wojska Polskiego.

Z uwagi na szeroki zakres robót występują utrudnienia komunikacyjne w obszarze prowadzonych prac. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na zamienne, tymczasowe oznakowanie ulic. W niektórych miejscach mogą również występować trudności w dojechaniu do posesji. Z góry przepraszamy za niedogodności oraz dziękujemy mieszkańcom za wyrozumiałość.

Informacji w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej udzielą pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, ul. Bielska 40, 43-520 Chybie, tel. 33 856 10 21.

Ponad 36 km nowej kanalizacji sanitarnej w Gminie Chybie

Trwają prace związane z budową nowoczesnego systemu odprowadzania ścieków w naszej gminie. Inwestycja, ukierunkowana na stworzenie mieszkańcom gminy możliwości do podłączenia i korzystania z  nowoczesnego systemu kanalizacji zbiorczej, przebiega zgodnie z planem, który przewiduje jej zakończenie w maju 2021 r.

Bieżący obszar prowadzonych robót obejmuje rejony ulic: Chrobrego, Kwiatowa, Szkolna, Wojska Polskiego oraz Wyzwolenia. Do dnia dzisiejszego wybudowano 36 383 m.b. nowej sieci kanalizacji sanitarnej, w tym zamontowano 180 z 214 sztuk pompowni przydomowych, oraz 14 z 17 szt. pompowni sieciowych. Obecnie zrealizowano blisko 80% całościowego zakresu robót a wartość poniesionych nakładów finansowych przekroczyła  28 mln zł.

Z uwagi na szeroki zakres robót występują utrudnienia komunikacyjne w obszarze prowadzonych prac. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na zamienne, tymczasowe oznakowanie ulic. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy za powstałe niedogodności.

Informacji w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej udzielą pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, ul. Bielska 40, 43-520 Chybie, tel. 33 856 10 21.