Kolejne drogi na terenie gminy Chybie z nową nawierzchnią

Równolegle z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej, prowadzone są roboty drogowe obejmujące odbudowę nawierzchni ulic, w rejonach których wybudowano nową sieć kanalizacyjną.   Obecnie, za wartość ponad 11 mln zł.,  odtworzono blisko 37 000 m2 nawierzchni, w tym 29 000 m2  nawierzchni asfaltowych i 8 000 m2 nawierzchni tłuczniowych.

W najbliższym terminie kontynuowane będą  roboty odtworzeniowe w rejonach ulic: Chrobrego, Darwina, Górnicza, Kolorowa, Kazimierza Wielkiego, Miarki, Nowy Staw, Strażacka, Wiejska, Wojska Polskiego.

Z uwagi na szeroki zakres robót występują utrudnienia komunikacyjne w obszarze prowadzonych prac. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na zamienne, tymczasowe oznakowanie ulic. W niektórych miejscach mogą również występować trudności w dojechaniu do posesji. Z góry przepraszamy za niedogodności oraz dziękujemy mieszkańcom za wyrozumiałość.

Informacji w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej udzielą pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, ul. Bielska 40, 43-520 Chybie, tel. 33 856 10 21.