Nowoczesny pojazd do czyszczenia kanalizacji

Dnia 3 stycznia br. w ramach projektu pn.:  „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, współfinansowanego ze środków  Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 r. oraz środków WFOŚiGW w Katowicach, na teren oczyszczalni ścieków komunalnych w Mnichu został dostarczony warty ponad 1.1 ml zł brutto pojazd typu „WUKO”. Sprzęt ten charakteryzuje się  najnowocześniejszymi rozwiązaniami konstrukcyjno – technologicznymi. Na jego wyposażeniu znajdują się m. in. wydajny i charakteryzujący się cichą pracą kompresor ssąco-tłoczący, wysięgnik hydrauliczny z kołowrotem na wąż ssawny sterowany radiowo, wyciągarki i węże wysokociśnieniowe, zestaw dysz kanałowych, kamera inspekcyjna oraz dwukomorowy stalowy zbiornik na osad i wodę przeznaczoną do czyszczenia kanałów.

Zakup pojazdu to element właściwego utrzymania i eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej, w tym szybkiego i skutecznego usuwania  ewentualnych zatorów i niedrożności.

Sprzęt zostanie powierzony w użytkowanie eksploratorowi  gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, tj. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu, którego pracownicy po uprzednim przeszkoleniu z zakresu użytkowania będą dalej eksploatować. W grudniu pracownicy operatora zostali już przeszkoleni w zakresie pełnej obsługi kamery inspekcyjnej będącej na wyposażeniu przedmiotowego pojazdu.

Nowy pojazd typu WUKO w Gminie Chybie

Nowy pojazd typu WUKO w Gminie Chybie

Nowy pojazd typu WUKO w Gminie Chybie

Nowy pojazd typu WUKO w Gminie Chybie

 

Nowy pojazd typu WUKO w Gminie Chybie

Nowy pojazd typu WUKO w Gminie Chybie