Ciąg dalszy odbudowy nawierzchni dróg

Informujemy mieszkańców sołectw Mnich i Zaborze Gminy Chybie o rozpoczęciu oraz prowadzeniu w najbliższym czasie robót z zakresu odtwarzania nawierzchni dróg, w rejonie których budowano nową sieć kanalizacji sanitarnej.

Sołectwo: Mnich

Ulice: Kolorowa, Kosynierów, Rodzinna, Spacerowa, Zaciszna.

Termin prowadzenia prac: do 27 marca 2020 r.

Wykonawca: Eurovia Polska S.A.  

Planowany harmonogram:

17.03 – podbudowa ul. Zacisznej, Rodzinnej, nawierzchnia na ul. Kosynierów

17.03 – warstwa wiążąca na ul. Zacisznej, Rodzinnej

18-19.03 – warstwa ścieralna na ul. Spacerowej, Kolorowej

20.03 – warstwa ścieralna na ul. Rodzinnej, Zacisznej

23-24.03 – prace wykończeniowe na ul. Spacerowej, Kolorowej, Rodzinnej, Zacisznej.

 

Sołectwo: Zaborze

Ulice: Kalinowa, Myśliwska

Termin prowadzenia prac: do 31 marca 2020 r.

Wykonawca: DROGRÓD

Planowany harmonogram:

od 17.03 – stabilizacja

od 23.03 do 31.03 – nawierzchnia bitumiczna i prace wykończeniowe

 

W związku z powyższym, prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy.

Odtwarzanie nawierzchni i budowa kanalizacji prowadzona jest w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

UWAGA. Zmiany w obsłudze mieszkańców

W związku z rekomendacjami służb sanitarnych i troską o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne związane z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 informujemy, że

od poniedziałku 16 marca 2020 r. Jednostka Realizująca Projekt Urzędu Gminy w Chybiu zawiesza bezterminowo bezpośrednie konsultacje dotyczące budowanej sieci kanalizacji sanitarnej, świadczone w biurze przy ul. Bielska 40  43-520 Chybie, piętro I pok. 33.

Licząc na Państwa zrozumienie, zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z komunikacji elektronicznej, telefonicznej lub z poczty tradycyjnej.

W wyjątkowych, ograniczonych do niezbędnego minimum sytuacjach, kontakt osobisty z pracownikami Jednostki będzie możliwy po uprzednim  umówieniu wizyty/spotkania za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kierownik.jrp@chybie.pl  i technika.jrp@chybie.pl, lub telefonicznie 33 856 10 21, kom. 577 664 774.

Powyższa zasada wcześniejszego umówienia będzie restrykcyjnie przestrzegana z uwzględnieniem odmowy obsługi w biurze Jednostki.

 

 

Projekt: „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach II osi priorytetowej „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Rozpoczęcie robót kanalizacyjnych – ul. Sienkiewicza

Informujemy mieszkańców Gminy Chybie z rejonu ulicy Sienkiewicza o planowanym terminie rozpoczęcia oraz prowadzenia robót z zakresu budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

Termin rozpoczęcia prac: od  5 marca 2020 r.

Wykonawca: WODPOL Sp. z o. o.

Nie planuje się całkowitego zamknięcia ww. ulicy.

W związku z powyższym, prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy, jak również o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie zamienne.

Budowa kanalizacji prowadzona jest w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.