Rozpoczęcie robót kanalizacyjnych – ul. Sienkiewicza

Informujemy mieszkańców Gminy Chybie z rejonu ulicy Sienkiewicza o planowanym terminie rozpoczęcia oraz prowadzenia robót z zakresu budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

Termin rozpoczęcia prac: od  5 marca 2020 r.

Wykonawca: WODPOL Sp. z o. o.

Nie planuje się całkowitego zamknięcia ww. ulicy.

W związku z powyższym, prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy, jak również o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie zamienne.

Budowa kanalizacji prowadzona jest w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.