Podłącz się do kanalizacji sanitarnej!

W związku z przekazaniem nowo wybudowanej sieci kanalizacji w eksploatację Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu, informujemy mieszkańców gminy Chybie o możliwości  podłączenia poszczególnych nieruchomości  do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, wybudowanej ramach projektu pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacji w przedmiotowym zakresie udziela Jednostka Realizująca Projekt Urzędu Gminy w Chybiu, ul. Bielska 40, piętro I pok. 33, tel. 33 856 10 06