Zapraszamy mieszkańców sołectw Zarzecze i Chybie na spotkanie ws. budowanej kanalizacji

Wójt Gminy Chybie zaprasza na spotkanie informacyjne w sprawie trwającej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu unijnego „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Zarzecza i Chybia odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 r.,

w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Zarzecze-Frelichów,

ul. Podgroble 30, 43-520 Zarzecze

Godzina rozpoczęcia spotkania: 17.00

Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje o zakresie prowadzonych robót, planowanych terminach oraz o procedurze podłączania posesji do budowanej sieci kanalizacyjnej.

Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje o zakresie prowadzonych robót, planowanych terminach oraz o procedurze podłączania posesji do budowanej sieci kanalizacyjnej.

W spotkaniu z mieszkańcami sołectw będą uczestniczyli m.in. przedstawiciele Gminy Chybie, Inżyniera Nadzoru oraz Wykonawcy robót budowlanych nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

W razie pytań  prosimy o kontakt z Jednostką Realizująca Projekt z siedzibą przy ul. Bielska 40 w Chybiu, tel. 33 856 10 21, e-mail: techorg.jrp@chybie.pl www.kanalizacja.chybie.pl

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Chybie

Powstają kolejne kilometry nowej sieci kanalizacyjnej budowanej w Gminie Chybie w ramach projektu pn.: „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”. Ku końcowi mają się prace związane z budową infrastruktury kanalizacyjnej obejmującej blisko 7000 m sieci, prowadzonej w rejonach ulic: Darwina, Dębowa, Cicha, Czereśniowa, Kalinowa, Kamienna, Miarki, Tuwima, Podgroble, Słoneczna, Stawowa, Świerkowa i Wiśniowa. W zawiązku z przedmiotową budową w najbliższym czasie zostaną zamontowane 3  sieciowe przepompownie ścieków. Po przeprowadzonych robotach ziemnych planuje się również odpowiednie odtworzenie nawierzchni dróg.

Mając na względzie szeroki zakres prowadzonych prac, w najbliższych miesiącach mogą pojawiać się utrudnienia komunikacyjne w obszarach prowadzonych robót. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie, jak również o ostrożność przy poruszaniu się w rejonach prowadzonych robót.

Wszelkich informacji w zakresie budowy sieci kanalizacji udzielają pracownicy Jednostki Realizującej Projekt z siedzibą przy ul. Bieska 40 w Chybiu,  tel. 33 856 10 21. Informacje można również uzyskać od pracowników firmy wykonawczej na miejscu. Za wszelkie powstające w zawiązku z prowadzoną budową utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej prowadzona jest w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”