Zapraszamy mieszkańców sołectw Zarzecze i Chybie na spotkanie ws. budowanej kanalizacji

Wójt Gminy Chybie zaprasza na spotkanie informacyjne w sprawie trwającej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu unijnego „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Zarzecza i Chybia odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 r.,

w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Zarzecze-Frelichów,

ul. Podgroble 30, 43-520 Zarzecze

Godzina rozpoczęcia spotkania: 17.00

Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje o zakresie prowadzonych robót, planowanych terminach oraz o procedurze podłączania posesji do budowanej sieci kanalizacyjnej.

Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje o zakresie prowadzonych robót, planowanych terminach oraz o procedurze podłączania posesji do budowanej sieci kanalizacyjnej.

W spotkaniu z mieszkańcami sołectw będą uczestniczyli m.in. przedstawiciele Gminy Chybie, Inżyniera Nadzoru oraz Wykonawcy robót budowlanych nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

W razie pytań  prosimy o kontakt z Jednostką Realizująca Projekt z siedzibą przy ul. Bielska 40 w Chybiu, tel. 33 856 10 21, e-mail: techorg.jrp@chybie.pl www.kanalizacja.chybie.pl