Wprowadzone przez Tomasz Świszcz

W sieci bez śmieci!

Gmina Chybie promuje akcję dotyczącą właściwego użytkowania kanalizacji sanitarnej
wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Stacja Granulacji Osadu na Oczyszczalni

Miło nam poinformować, iż zakończył się montaż jednego z głównych obiektów w ramach prowadzonej rozbudowy i modernizacji naszej Oczyszczalni ścieków, tj. stacji wapnowania osadu. Urządzenie pozwoli nie tylko ograniczyć ilość powstających osadów ściekowych, stanowiących odpady, których wywożenie i utylizacja generuje coraz większe koszty eksploatacyjne oczyszczalni ale też na wtórne wykorzystanie wytwarzanego na ternie oczyszczalni osadu […]

Modernizacja Gminnej Oczyszczalni

Trwa rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w gminie Chybie. Poza ulepszeniem technologicznym, inwestycja obejmuje budowę nowej wiaty magazynowej, budynku technicznego, stacji wapnowania oraz wybudowanie garażu dla zakupionego w styczniu 2019 pojazdu tupu WUKO, służącego do udrażniania i czyszczenia kanalizacji na terenie gminy oraz planowego do zakupu pojazdu do  przewozu granulatu. Obecny stan zaawansowania rzeczowego robót  wynosi blisko […]

Rozbudowa Oczyszczalni w Chybiu

Nieprzerwanie trwają prace budowlane na gminnej oczyszczalni ścieków w Mnichu. Obecny stan zaawansowania robót  wynosi ponad 50 %. Zgodnie z umową roboty budowalne planuje zakończyć w tym roku.

Ciąg dalszy rozbudowy gminnej Oczyszczalni

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni  realizowana jest w ramach projektu pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”