Stacja Granulacji Osadu na Oczyszczalni

Summary

zakończył się montaż jednego z głównych obiektu w ramach prowadzonej rozbudowy i modernizacji naszej Oczyszczalni ścieków

Miło nam poinformować, iż zakończył się montaż jednego z głównych obiektów w ramach prowadzonej rozbudowy i modernizacji naszej Oczyszczalni ścieków, tj. stacji wapnowania osadu. Urządzenie pozwoli nie tylko ograniczyć ilość powstających osadów ściekowych, stanowiących odpady, których wywożenie i utylizacja generuje coraz większe koszty eksploatacyjne oczyszczalni ale też na wtórne wykorzystanie wytwarzanego na ternie oczyszczalni osadu ściekowego, jako granulatu, który po odpowiednim procesie certyfikacji, będzie mógł zostać efektywnie wykorzystany w przyrodzie, np. do polepszania właściwości gleb.