Rozpoczęcie robót kanalizacyjnych – ul. Słoneczna

Informujemy mieszkańców ulicy Słonecznej (odcinek od ul. Cieszyńskiej do przejazdu kolejowego) , że od dnia 18.01.2021r., tj. poniedziałek, planuje się rozpoczęcie robót z zakresu budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Wykonawcy, początek robót  ustalono na wysokości:

od skrzyżowania z ul. Cieszyńską a następnie prace będą prowadzone w kierunku ul. Gagarina.

Na dalszym etapie, planuje się kontynuację robót w kierunku przejazdu kolejowego.

 

W związku z powyższym, w godzinach 7.30-16.30, pojawią się utrudnienia komunikacyjne na przedmiotowej ulicy, wliczając czasowe wyłączenie z ruchu.

Uprzejmie prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie zamienne.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności oraz liczymy na Państwa zrozumienie.

 

Roboty prowadzone są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.