Odbudowa uszkodzonych nawierzchni dróg

Informujemy mieszkańców ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Kwiatowej o planowanym rozpoczęciu odtwarzania nawierzchni drogowych uszkodzonych podczas budowy kanalizacji sanitarnej.

Termin prowadzenia prac: 04-18 listopada 2020 r.

Wykonawca: Eurovia Polska S.A.

Planowany harmonogram:

Ul. Kazimierza Wielkiego

04.11-05.11 – korytowanie

09.11 – stabilizacja

16.11 – Rozkładanie kruszywa 0/63

17.11 – Rozkładanie kruszywa 0/31,5

Ul. Kwiatowa

06.11 – korytowanie

09.11 – stabilizacja

16.11 – Rozkładanie kruszywa 0/63

17.11 – Rozkładanie kruszywa 0/31,5

18.11 – Układanie podbudowy bitumicznej oraz warstwy wiążącej

 

Prosimy mieć na uwadze, iż w razie wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń, w tym niekorzystnych warunków pogodowych, powyższy harmonogram może ulec zmianie.

W związku z zaplanowanymi robotami, prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie zamienne.

Budowa kanalizacji i odtwarzanie nawierzchni prowadzone są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach