W sieci bez śmieci!

Szanowni, przypominamy, że kanalizacja sanitarna w Gminie Chybie jest tak wykonana, aby w szczelny sposób
odprowadzać ścieki bytowe z naszych domów do gminnej oczyszczalni.
Niestety zdarza się, że nasze toalety traktowane są tak samo, jak kosze na śmieci.
W wyniku wrzucania do ubikacji różnych odpadów, dochodzi często do zapchania wewnętrznej sieci kanalizacyjnej, co stwarza poważne zagrożenie zalania nieczystościami
naszego ogrodu, piwnicy czy łazienki.

Co więcej, odpady wrzucane do kanalizacji sanitarnej mogą doprowadzić do uszkodzenia przepompowni ścieków i poważnych awarii całej sieci kanalizacji w naszej gminie.
Ponieważ do naszej kanalizacji trafiają przedmioty i substancje takie jak: farby, pampersy, nawilżane chusteczki, ręczniki, plastikowe butelki, żwirek z kociej kuwety, czy nawet
materiały budowle, przedstawiamy Wam zbiór ilustrowanych wskazówek, które mamy nadzieję, pomogą nam wspólnie unikać wspomnianych awarii oraz zadbać o otaczające nas
środowisko naturalne.

Życzymy ciekawej i przyjemnej lektury.

Bez śmieci w sieci