Odtwarzanie nawierzchni po budowie kanalizacji

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wykonawcy, informujemy o podjęciu prac drogowych związanych z odtworzeniem nawierzchni dróg, w rejonach których budowano kanalizację sanitarną.

Rejon prac: ul. Graniczna i ul. Leśna

Planowany okres prowadzenia robót:  14.11 – 29.11.2019 r.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na zamienne, tymczasowe oznakowanie. Z góry dziękujemy za Państwa wyrozumiałość oraz przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Informacji w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej udzielą pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, ul. Bielska 40, 43-520 Chybie, tel. 33 856 10 21.

Ponad 4 mln zł na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków

Informujemy, iż w dniu 12 listopada br.,  w Urzędzie Gminy w Chybiu nastąpiło podpisanie umowy na roboty budowlane, obejmujące swym zakresem rozbudowę układu gospodarki osadowej gminnej oczyszczalni ścieków w Mnichu.

W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie przeprowadzona rozbudowa istniejącego ciągu technologicznego gminnej oczyszczalni ścieków o obiekty, urządzenia oraz niezbędne sieci technologiczne, zapewniające poprawę właściwości energetycznych osadów ściekowych, umożliwiając tym samym ich efektywniejsze, wtórne wykorzystanie, np. skierowanie osadu ściekowego do instalacji produkcji biogazu.

Umowę podpisali Wójt Gminy Chybie – Janusz Żydek oraz Skarbnik Gminy – Aleksandra Biała oraz Prezes zarządu firmy wykonawczej WODPOL Sp. z o. o., z siedzibą w Żywcu –  Adam Marszałek w obecności Wiceprezes Zarządu Pani Zuzanny Konieczny. W spotkaniu udział wzięli również Pan Przemysław Jurecki – kierownik robót ze strony firmy WODPOL oraz Jerzy Hawełka – Pełnomocnik ds. projektu i Tomasz Świszcz – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt,  ze strony Urzędu Gminy w Chybiu.

Zadanie, które zostanie wykonane do końca 2021 r.,  opiewa na łączną kwotę 4 105 543,20 zł i wdrażane jest w ramach projektu pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

podpisanie umowy na roboty budowlane, obejmujące swym zakresem rozbudowę układu gospodarki osadowej gminnej oczyszczalni ścieków w Mnichu. podpisanie umowy na roboty budowlane, obejmujące swym zakresem rozbudowę układu gospodarki osadowej gminnej oczyszczalni ścieków w Mnichu.

Odtwarzanie nawierzchni po budowie kanalizacji

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wykonawcy, informujemy o podjęciu prac drogowych związanych z odtworzeniem nawierzchni dróg, w rejonach których budowano kanalizację sanitarną.

Roboty rozpoczęte:

 1. boczna ul. Czereśniowej (od bud. 82)
 2. ul. Kolejowa

Roboty planowane:

 1. ul. Darwina od dnia 09.11.2019 r.
 2. ul. Świerkowa od dnia 12.11.2019 r.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na zamienne, tymczasowe oznakowanie.

Informacji w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej udzielą pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, ul. Bielska 40, 43-520 Chybie, tel. 33 856 10 21.

 

Budowa kanalizacji w Gminie Chybie

Trwają prace związane z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej w naszej gminie . Inwestycja, ukierunkowana jest na polepszenie warunków sanitarnych naszych mieszkańców, jak również ochronę otaczającego nas środowiska, poprzez skierowanie ścieków bytowych tam gdzie ich miejsce, czyli do gminnej oczyszczalni ścieków likwidując zanieczyszczanie gleb, wód powierzchniowych, gruntowych, czy też pojawiający się w przydrożnych rowach  fetor.

Bieżący obszar prowadzonych robót obejmuje rejony ulic: Dębowa, Darwina, Cicha, Cieszyńska, Czereśniowa, Graniczna, Kolorowa, Miarki, Ogrodnicza, Orzeszkowej, Podgroble, Spacerowa, Stawowa, Wąska, Wiejska, Wiśniowa, Zaciszna. Do dnia dzisiejszego wybudowano łącznie ponad 19 300 m.b. nowej sieci kanalizacji sanitarnej, co stanowi ponad 40% całościowego zakresu robót.

Zgodnie z harmonogramem robót otrzymanym od Wykonawcy, w  I kwartale 2020 r. planuje się prowadzić roboty budowlane w rejonach ulic:

 • Batorego
 • Bielska
 • Bolesława Chrobrego
 • Broniewskiego
 • Kasztanowej
 • Kazimierza Wielkiego
 • Kosynierów
 • Kościelna
 • Kwiatowej
 • Rodzinna
 • Rolna

Informujemy również o rozpoczęciu robót obejmujących odtworzenie nawierzchni w rejonach ulic:

 • Czereśniowa (odcinek boczy do budynków 82-90)
 • Darwina
 • Kamienna
 • Kolejowa
 • Słoneczna

Z uwagi na szeroki zakres robót występują utrudnienia komunikacyjne w obszarze prowadzonych prac. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na zamienne, tymczasowe oznakowanie ulic. W niektórych miejscach mogą również występować trudności w dojechaniu do posesji. Z góry przepraszamy za niedogodności oraz dziękujemy mieszkańcom za wyrozumiałość.

Informacji w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej udzielą pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, ul. Bielska 40, 43-520 Chybie, tel. 33 856 10 21.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej prowadzona jest w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach