Ponad 4 mln zł na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków

Informujemy, iż w dniu 12 listopada br.,  w Urzędzie Gminy w Chybiu nastąpiło podpisanie umowy na roboty budowlane, obejmujące swym zakresem rozbudowę układu gospodarki osadowej gminnej oczyszczalni ścieków w Mnichu.

W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie przeprowadzona rozbudowa istniejącego ciągu technologicznego gminnej oczyszczalni ścieków o obiekty, urządzenia oraz niezbędne sieci technologiczne, zapewniające poprawę właściwości energetycznych osadów ściekowych, umożliwiając tym samym ich efektywniejsze, wtórne wykorzystanie, np. skierowanie osadu ściekowego do instalacji produkcji biogazu.

Umowę podpisali Wójt Gminy Chybie – Janusz Żydek oraz Skarbnik Gminy – Aleksandra Biała oraz Prezes zarządu firmy wykonawczej WODPOL Sp. z o. o., z siedzibą w Żywcu –  Adam Marszałek w obecności Wiceprezes Zarządu Pani Zuzanny Konieczny. W spotkaniu udział wzięli również Pan Przemysław Jurecki – kierownik robót ze strony firmy WODPOL oraz Jerzy Hawełka – Pełnomocnik ds. projektu i Tomasz Świszcz – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt,  ze strony Urzędu Gminy w Chybiu.

Zadanie, które zostanie wykonane do końca 2021 r.,  opiewa na łączną kwotę 4 105 543,20 zł i wdrażane jest w ramach projektu pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

podpisanie umowy na roboty budowlane, obejmujące swym zakresem rozbudowę układu gospodarki osadowej gminnej oczyszczalni ścieków w Mnichu. podpisanie umowy na roboty budowlane, obejmujące swym zakresem rozbudowę układu gospodarki osadowej gminnej oczyszczalni ścieków w Mnichu.