Stacja Granulacji Osadu na Oczyszczalni

Miło nam poinformować, iż zakończył się montaż jednego z głównych obiektów w ramach prowadzonej rozbudowy i modernizacji naszej Oczyszczalni ścieków, tj. stacji wapnowania osadu. Urządzenie pozwoli nie tylko ograniczyć ilość powstających osadów ściekowych, stanowiących odpady, których wywożenie i utylizacja generuje coraz większe koszty eksploatacyjne oczyszczalni ale też na wtórne wykorzystanie wytwarzanego na ternie oczyszczalni osadu ściekowego, jako granulatu, który po odpowiednim procesie certyfikacji, będzie mógł zostać efektywnie wykorzystany w przyrodzie, np. do polepszania właściwości gleb.

 

Kończą się prace w zakresie doposażenia oczyszczalni

Kończą się prace w zakresie doposażenia oczyszczalni w nowoczesną prasę do odwadniania osadów oraz budowę stacji granulowania osadów ściekowych i późniejszego wywozu do dystrybucji, np. jako polepszacz właściwości ziem ornych.

W ostatnim okresie wykonano:

  • Montaż koryta odpływowego osadnika wstępnego
  • Malowanie ścian wewnętrznych garażu i budynku technicznego
  • Montaż systemu wentylacji w garażu i budynku technicznym

W najbliższym okresie planuje się następujące roboty:

  • Ukończenie montażu silosu (element stacji wapnowania osadu)
  • Wykonanie instalacji elektrycznych zewnętrznych i w budynkach
  • Wykonanie wentylacji w bud garażu i bud technicznym
  • Odtworzenie bruków na istniejącym placu Oczyszczalni
  • Montaż zgarniacza w osadniku wstępnym
  • Rozruchy technologiczne zamontowanych urządzeń