Kończą się prace w zakresie doposażenia oczyszczalni

Kończą się prace w zakresie doposażenia oczyszczalni w nowoczesną prasę do odwadniania osadów oraz budowę stacji granulowania osadów ściekowych i późniejszego wywozu do dystrybucji, np. jako polepszacz właściwości ziem ornych.

W ostatnim okresie wykonano:

  • Montaż koryta odpływowego osadnika wstępnego
  • Malowanie ścian wewnętrznych garażu i budynku technicznego
  • Montaż systemu wentylacji w garażu i budynku technicznym

W najbliższym okresie planuje się następujące roboty:

  • Ukończenie montażu silosu (element stacji wapnowania osadu)
  • Wykonanie instalacji elektrycznych zewnętrznych i w budynkach
  • Wykonanie wentylacji w bud garażu i bud technicznym
  • Odtworzenie bruków na istniejącym placu Oczyszczalni
  • Montaż zgarniacza w osadniku wstępnym
  • Rozruchy technologiczne zamontowanych urządzeń