Roboty kanalizacyjne – ul. Chrobrego i ul. Kwiatowa

Informujemy mieszkańców ulicy Chrobrego i ulicy Kwiatowej, że od dnia 01.06.2020r., tj. poniedziałek, planuje się rozpoczęcie robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowej – odcinek od skrzyżowania ul. Chrobrego z ul. Wyzwolenia (na wysokości posesji 23) do skrzyżowania ul. Kwiatowej i ul. Jesionowej

Następnie poprowadzone będą roboty z zakresu budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie zamienne.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności oraz liczymy na Państwa zrozumienie.

Roboty prowadzone są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Kontynuacja robót kanalizacyjnych – ul. Wojska Polskiego

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wykonawcy robót, informujemy mieszkańców ulicy Wojska Polskiego o rozpoczęciu prac kanalizacyjnych na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolorową do skrzyżowania z ul. Broniewskiego.

Rozpoczęcie robót planowane jest od dnia 20.05.2020r., tj. środa, od godz. 7.00

 

W okresie od 20-22 maja  br. nie zakłada się całkowitego zamknięcia danego odcinka drogi. Niemniej informujemy, iż w godzinach od 7:00-17:00 pojawią się utrudnienia w ruchu.

 

W celu szybszego zakończenia robót budowlanych na przedmiotowej ulicy, od 25 maja br. planuje się wyłączenie ww. odcinka drogi z ruchu. Równocześnie, w związku z prowadzonymi robotami, Wykonawca zapewnia przejezdność drogi w weekendy.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie zamienne.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności oraz liczymy na Państwa zrozumienie.

Roboty prowadzone są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Rozpoczęcie robót kanalizacyjnych – ul. Sienkiewicza

Informujemy mieszkańców ulicy Sienkiewicza, iż w dniu 19.05.2020r., tj. wtorek,  planuje się rozpoczęcie robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowej – odcinek od skrzyżowania z ul. Skośną w kierunku ul. Wyzwolenia.

Następnie poprowadzone będą roboty z zakresu budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie zamienne.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności oraz liczymy na Państwa zrozumienie.

Roboty prowadzone są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Powstają nowe nawierzchnie dróg w Gminie Chybie

Równolegle z prowadzoną inwestycją, obejmującą budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Chybie, wdrażane są prace drogowe z zakresu odtwarzania nawierzchni, w rejonach których prowadzona była budowa. Począwszy od zeszłego roku, łącznie odtworzono już ponad 33 000 m2 dróg, o wartości 7,1 mln zł. Nowe nawierzchnie pojawiły się, m.in. w  rejonach ulic: Cicha, Broniewskiego, Jarzębinowa, Kalinowa, Kolorowa, Kosynierów, Myśliwska, Rodzinna, Spacerowa, Wąska, Wiśniowa oraz  Zaciszna.

W najbliższym terminie kontynuowane będą  roboty drogowe w obszarze ulic: Miarki, Rolna oraz Wojska Polskiego.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, w tym odtwarzanie nawierzchni, prowadzone są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Blisko 30 km nowej sieci kanalizacji już wybudowane

Trwa realizacja, największej w historii gminy Chybie, inwestycji w nowoczesną infrastrukturę kanalizacyjną, której łączny koszt wynosi ponad 48 mln zł. Obecnie wybudowano już blisko 30 km nowej sieci kanalizacyjnej, o łącznej wartości ponad 21 mln zł,  z zaplanowanych do zrealizowania 46,8 km. Inwestycję planuje się zakończyć w maju 2021 roku. Po ukończeniu przedmiotowych prac, aglomeracja Chybie będzie skanalizowana na poziomie niemal 90%, co pozwoli nam zaliczyć się do grona gmin z bardzo wysoko rozwiniętym systemem odprowadzania ścieków. Co więcej, realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia pozwoli na szybszą likwidację zanieczyszczeń lokalnego środowiska, poprzez skierowanie ścieków bytowych do gminnej oczyszczalni ścieków w Mnichu.

W najbliższym terminie planuje się kontynuację robót budowlanych w rejonach ulic: Bielska, Leśna, Sienkiewicza, Skośna oraz Wojska Polskiego.

Przypomnijmy, że prace toczą się w ramach projektu pn.: „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach