Powstają nowe nawierzchnie dróg w Gminie Chybie

Równolegle z prowadzoną inwestycją, obejmującą budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Chybie, wdrażane są prace drogowe z zakresu odtwarzania nawierzchni, w rejonach których prowadzona była budowa. Począwszy od zeszłego roku, łącznie odtworzono już ponad 33 000 m2 dróg, o wartości 7,1 mln zł. Nowe nawierzchnie pojawiły się, m.in. w  rejonach ulic: Cicha, Broniewskiego, Jarzębinowa, Kalinowa, Kolorowa, Kosynierów, Myśliwska, Rodzinna, Spacerowa, Wąska, Wiśniowa oraz  Zaciszna.

W najbliższym terminie kontynuowane będą  roboty drogowe w obszarze ulic: Miarki, Rolna oraz Wojska Polskiego.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, w tym odtwarzanie nawierzchni, prowadzone są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach