Zaproszenie do składania ofert cenowych

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Świadczenie usług geodezyjnych wydzielenia z nieruchomości nie stanowiących własności Gminy Chybie ich części, które mają zostać nabyte pod projektowane pompownie sieciowe ścieków

Chybie, dnia 20.08.2019 r.

POBIERZ

———————————————————————————————–

Zapraszamy do składania ofert cenowych na „Świadczenie usług geodezyjnych wydzielenia z nieruchomości nie stanowiących własności Gminy Chybie ich części, które mają zostać  nabyte pod projektowane pompownie sieciowe ścieków”

-w ramach zadania inwestycyjnego „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego dotacją z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz ze środków wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

  • ZAPYTANIE OFERTOWE ->> POBIERZ
  • Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy ->> POBIERZ
  • Załącznik nr 2 – Wzór Umowy ->> POBIERZ

 

Informacja o publikacji zapytania ofertowego dostępna jest również : tutaj