Blisko 30 km nowej sieci kanalizacji już wybudowane

Trwa realizacja, największej w historii gminy Chybie, inwestycji w nowoczesną infrastrukturę kanalizacyjną, której łączny koszt wynosi ponad 48 mln zł. Obecnie wybudowano już blisko 30 km nowej sieci kanalizacyjnej, o łącznej wartości ponad 21 mln zł,  z zaplanowanych do zrealizowania 46,8 km. Inwestycję planuje się zakończyć w maju 2021 roku. Po ukończeniu przedmiotowych prac, aglomeracja Chybie będzie skanalizowana na poziomie niemal 90%, co pozwoli nam zaliczyć się do grona gmin z bardzo wysoko rozwiniętym systemem odprowadzania ścieków. Co więcej, realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia pozwoli na szybszą likwidację zanieczyszczeń lokalnego środowiska, poprzez skierowanie ścieków bytowych do gminnej oczyszczalni ścieków w Mnichu.

W najbliższym terminie planuje się kontynuację robót budowlanych w rejonach ulic: Bielska, Leśna, Sienkiewicza, Skośna oraz Wojska Polskiego.

Przypomnijmy, że prace toczą się w ramach projektu pn.: „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach