Roboty kanalizacyjne – ul. Chrobrego i ul. Kwiatowa

Informujemy mieszkańców ulicy Chrobrego i ulicy Kwiatowej, że od dnia 01.06.2020r., tj. poniedziałek, planuje się rozpoczęcie robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowej – odcinek od skrzyżowania ul. Chrobrego z ul. Wyzwolenia (na wysokości posesji 23) do skrzyżowania ul. Kwiatowej i ul. Jesionowej

Następnie poprowadzone będą roboty z zakresu budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie zamienne.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności oraz liczymy na Państwa zrozumienie.

Roboty prowadzone są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.