Kontynuacja robót kanalizacyjnych – ul. Wojska Polskiego

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wykonawcy robót, informujemy mieszkańców ulicy Wojska Polskiego o rozpoczęciu prac kanalizacyjnych na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolorową do skrzyżowania z ul. Broniewskiego.

Rozpoczęcie robót planowane jest od dnia 20.05.2020r., tj. środa, od godz. 7.00

 

W okresie od 20-22 maja  br. nie zakłada się całkowitego zamknięcia danego odcinka drogi. Niemniej informujemy, iż w godzinach od 7:00-17:00 pojawią się utrudnienia w ruchu.

 

W celu szybszego zakończenia robót budowlanych na przedmiotowej ulicy, od 25 maja br. planuje się wyłączenie ww. odcinka drogi z ruchu. Równocześnie, w związku z prowadzonymi robotami, Wykonawca zapewnia przejezdność drogi w weekendy.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie zamienne.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności oraz liczymy na Państwa zrozumienie.

Roboty prowadzone są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.