Budowa kanalizacji w Gminie Chybie

Trwają prace związane z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej w naszej gminie . Inwestycja, ukierunkowana jest na polepszenie warunków sanitarnych naszych mieszkańców, jak również ochronę otaczającego nas środowiska, poprzez skierowanie ścieków bytowych tam gdzie ich miejsce, czyli do gminnej oczyszczalni ścieków likwidując zanieczyszczanie gleb, wód powierzchniowych, gruntowych, czy też pojawiający się w przydrożnych rowach  fetor.

Bieżący obszar prowadzonych robót obejmuje rejony ulic: Dębowa, Darwina, Cicha, Cieszyńska, Czereśniowa, Graniczna, Kolorowa, Miarki, Ogrodnicza, Orzeszkowej, Podgroble, Spacerowa, Stawowa, Wąska, Wiejska, Wiśniowa, Zaciszna. Do dnia dzisiejszego wybudowano łącznie ponad 19 300 m.b. nowej sieci kanalizacji sanitarnej, co stanowi ponad 40% całościowego zakresu robót.

Zgodnie z harmonogramem robót otrzymanym od Wykonawcy, w  I kwartale 2020 r. planuje się prowadzić roboty budowlane w rejonach ulic:

 • Batorego
 • Bielska
 • Bolesława Chrobrego
 • Broniewskiego
 • Kasztanowej
 • Kazimierza Wielkiego
 • Kosynierów
 • Kościelna
 • Kwiatowej
 • Rodzinna
 • Rolna

Informujemy również o rozpoczęciu robót obejmujących odtworzenie nawierzchni w rejonach ulic:

 • Czereśniowa (odcinek boczy do budynków 82-90)
 • Darwina
 • Kamienna
 • Kolejowa
 • Słoneczna

Z uwagi na szeroki zakres robót występują utrudnienia komunikacyjne w obszarze prowadzonych prac. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na zamienne, tymczasowe oznakowanie ulic. W niektórych miejscach mogą również występować trudności w dojechaniu do posesji. Z góry przepraszamy za niedogodności oraz dziękujemy mieszkańcom za wyrozumiałość.

Informacji w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej udzielą pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, ul. Bielska 40, 43-520 Chybie, tel. 33 856 10 21.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej prowadzona jest w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach