Odtwarzanie nawierzchni po budowie kanalizacji

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wykonawcy, informujemy o podjęciu prac drogowych związanych z odtworzeniem nawierzchni dróg, w rejonach których budowano kanalizację sanitarną.

Roboty rozpoczęte:

  1. boczna ul. Czereśniowej (od bud. 82)
  2. ul. Kolejowa

Roboty planowane:

  1. ul. Darwina od dnia 09.11.2019 r.
  2. ul. Świerkowa od dnia 12.11.2019 r.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na zamienne, tymczasowe oznakowanie.

Informacji w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej udzielą pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, ul. Bielska 40, 43-520 Chybie, tel. 33 856 10 21.