Modernizacja Gminnej Oczyszczalni

Trwa rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w gminie Chybie. Poza ulepszeniem technologicznym, inwestycja obejmuje budowę nowej wiaty magazynowej, budynku technicznego, stacji wapnowania oraz wybudowanie garażu dla zakupionego w styczniu 2019 pojazdu tupu WUKO, służącego do udrażniania i czyszczenia kanalizacji na terenie gminy oraz planowego do zakupu pojazdu do  przewozu granulatu.

Obecny stan zaawansowania rzeczowego robót  wynosi blisko 75%. Zgodnie z umową roboty budowlane i montażowe planuje zakończyć bieżącym roku.

Obecnie na ukończeniu są następujące prace:

 • Mur oporowy budynku wiaty na granulowany osad
 • Montaż bram w garażu i budynku technicznym
 • Wykonanie posadzek przemysłowych w garażu i budynku technicznym
 • Elewacja zewnętrzna garażu
 • Malowanie ścian wewnętrznych garażu i budynku technicznego
 • Wykonanie zasypki pod płytę betonową wraz z wylaniem płyty w obiekcie wiaty

W najbliższym okresie planuje się następujące roboty:

 • Montaż konstrukcji stalowej wiaty na granulowany osad
 • Fundament pod silos (element stacji wapnowania osadu)
 • Elewacja zewnętrzna budynku technicznego
 • Montaż koryta odpływowego osadnika wstępnego
 • Malowanie ścian wewnętrznych garażu i budynku technicznego

Modernizacja oczyszczalni, o wartości przekraczającej 6 mln zł, to kolejny etap wdrażanego od 2017 projektu pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.