Wprowadzone przez Tomasz Świszcz

Trwa realizacja największej inwestycji w Gminie

Ponad 18 900 m.b. kanalizacji grawitacyjnej i 14 200 m.b. kanalizacji ciśnieniowej, to aktualny bilans nowej infrastruktury  sanitarnej wybudowanej w ramach inwestycji pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz […]