46 km nowej kanalizacji sanitarnej w Gminie

Ku końcowi zmierzają prace wiązane z budową  infrastruktury kanalizacyjnej obejmującej blisko 47 km nowej sieci w Gminie Chybie. Rejon obecnie prowadzonych robót budowlanych obejmuje  ulice: Chrobrego i Cieszyńską.  Obecny stan zaawansowania robót budowlanych to 99%. Wysokość wydatków poniesionych na przedmiotowe roboty wyniosła blisko 48  mln zł.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne to największe aktualnie realizowane przez Gminę przedsięwzięcie, a jego wartość przekracza 48 mln. zł.