Kontynuacja robót kanalizacyjnych

Trwają prace związane z budową kolejnych odcinków nowej sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Chybie. Aktualnie roboty prowadzone są w  rejonach ulic: Batorego, Chrobrego, Cieszyńska, Słoneczna, Skośna. Wybudowano już ponad 44 000 m.b. kanalizacji, w tym: 23 000 m.b. sieci kanalizacji ciśnieniowej i tłocznej oraz 21 000 m.b. kanalizacji grawitacyjnej. Zamontowano i wyposażono wszystkie  przepompownie sieciowe (17 szt.) oraz 212 z 229 szt. pompowni przydomowych. Obecny stan zaawansowania robót budowlanych to 94%. Wysokość wydatków poniesionych na przedmiotowe roboty przekroczyła 39,8  mln zł.

Z uwagi na szeroki zakres robót występują utrudnienia komunikacyjne w obszarze prowadzonych prac. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na zamienne, tymczasowe oznakowanie ulic.