Kontynuacja robót kanalizacyjnych – ul. Sienkiewicza

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wykonawcy robót, informujemy mieszkańców ulicy Sienkiewicza  o wznowieniu prac kanalizacyjnych na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do przepustu na rowie melioracyjnym.

Rozpoczęcie robót planowane jest w dniu 03.02.2021r., tj. środa. Równocześnie informujemy o konieczności wyłączenia z ruchu przedmiotowego odcinka drogi w godzinach od 7:00 do 17:00.

W okresie od 4 do 5 lutego br. zakłada się całkowite zamknięcie danego odcinka drogi z uwagi na montaż przepompowni sieciowej ścieków.

Objazdu rejonu robót będzie można dokonać ul. Skośną i ul. Olchową.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie zamienne.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności oraz liczymy na Państwa zrozumienie.

Roboty prowadzone są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.