Odbudowa uszkodzonych dróg – c.d.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Wykonawcy robót informujemy mieszkańców ulic: Chrobrego (odc. boczny wzdłuż posesji nr 3), Kasztanowa (odc. do posesji 16-28) i Reymonta, o planowanym rozpoczęciu odtwarzania nawierzchni dróg, uszkodzonych podczas budowy kanalizacji sanitarnej.

Zakładany termin prac:  22 luty – 09 marzec 2021 r.

Wykonawca: Eurovia Polska S.A.  

 

Planowany harmonogram:

 Ul. Chrobrego (odc. boczny wzdłuż posesji nr 3)

23.02. – 25.02. – korytowanie

26.02. – Stabilizacja

04.03. – Podbudowa z kruszywa 0/63

05.03. – Podbudowa z kruszywa 0/31,5

09.03. – Regulacja włazów

Ul. Kasztanowa (odc. do posesji 16-28):

22.02. – 23.02. – korytowanie

26.02. – Stabilizacja

04.03. – Podbudowa z kruszywa 0/63

05.03. – Podbudowa z kruszywa 0/31,5

08.03. – Regulacja włazów

Ul. Reymonta

24.02. – 25.02. – korytowanie

26.02. – Stabilizacja

04.03. – Podbudowa z kruszywa 0/63

05.03. – Podbudowa z kruszywa 0/31,5

09.03. – Regulacja włazów

 

Prosimy mieć na uwadze, iż w razie wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń, w tym niekorzystnych warunków pogodowych,  powyższy harmonogram prac może ulec zmianie.

W związku z planowanymi robotami, prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie zamienne.

Budowa kanalizacji i odtwarzanie nawierzchni prowadzone są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.