Prace porządkowe po budowie kanalizacji

W końcowy etap wkroczyły prace związane z budową  kanalizacji sanitarnej. Do zakończenia zakresu rzeczowego inwestycji, tj. wybudowania 47 km sieci,  pozostało wykonanie niespełna 1 km  odcinka grawitacyjnego.

W rejonach, gdzie zakończono już roboty ziemne, prowadzone są obecnie prace porządkowe związane z przywracaniem do stanu pierwotnego trenów nieruchomości, które zostały naruszone podczas prowadzonych robót kanalizacyjnych. Prace te planuje się zakończyć we wrześniu br.