Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w gminie Chybie

Rozpoczął się pierwszy etap rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w gminie Chybie, obejmujący budowę garażu dla zakupionego w roku 2019, za kwotę ponad 1,1 mln. zł, specjalistycznego pojazdu typu WUKO, wykorzystywanego obecnie przy eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz planowanego  do nabycia w bieżącym roku, pojazdu do przewożenia granulatu uzyskiwanego z procesu obróbki osadu. Budowa garażu, o wartości blisko 900 tys. zł, przebiega zgodnie z planem i powinna się zakończyć w lipcu bieżącego roku.

Modernizacja oczyszczalni, o wartości przekraczającej 6 mln zł, to kolejny etap wdrażanego od 2017 projektu pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.