Odbudowa nawierzchni dróg po budowie kanalizacji sanitarnej.

Trwają prace związane z odtwarzaniem nawierzchni dróg, uszkodzonych podczas budowy kanalizacji sanitarnej.

Obecnie odtworzono już ponad 48 000 m2 z zaplanowanych 69 000 m2 nawierzchni w tym:

  • Asfaltowa 33 400 m2
  • Tłuczniowa 15 000 m2

W II kw. 2021 r. planuje się prowadzenie prac związanych z odtwarzaniem nawierzchni dróg, w rej. ulic: Darwina, Kamienna (od gospodarstwa rolniczego do ul. Słonecznej), Kwiatowa, Leśna, Orzeszkowa, Podleśna, Polna, Sienkiewicza, Skośna,  Szkolna, Wojska Polskiego. Roboty są uzależnione od sprzyjających warunków pogodowych.

W związku z planowanymi robotami, prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie zamienne.

Budowa kanalizacji i odtwarzanie nawierzchni prowadzone są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.