Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Chybie

Powstają kolejne kilometry nowej sieci kanalizacyjnej budowanej w Gminie Chybie w ramach projektu pn.: „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”. Ku końcowi mają się prace związane z budową infrastruktury kanalizacyjnej obejmującej blisko 7000 m sieci, prowadzonej w rejonach ulic: Darwina, Dębowa, Cicha, Czereśniowa, Kalinowa, Kamienna, Miarki, Tuwima, Podgroble, Słoneczna, Stawowa, Świerkowa i Wiśniowa. W zawiązku z przedmiotową budową w najbliższym czasie zostaną zamontowane 3  sieciowe przepompownie ścieków. Po przeprowadzonych robotach ziemnych planuje się również odpowiednie odtworzenie nawierzchni dróg.

Mając na względzie szeroki zakres prowadzonych prac, w najbliższych miesiącach mogą pojawiać się utrudnienia komunikacyjne w obszarach prowadzonych robót. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie, jak również o ostrożność przy poruszaniu się w rejonach prowadzonych robót.

Wszelkich informacji w zakresie budowy sieci kanalizacji udzielają pracownicy Jednostki Realizującej Projekt z siedzibą przy ul. Bieska 40 w Chybiu,  tel. 33 856 10 21. Informacje można również uzyskać od pracowników firmy wykonawczej na miejscu. Za wszelkie powstające w zawiązku z prowadzoną budową utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej prowadzona jest w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”