UWAGA. Zmiany w obsłudze mieszkańców

W związku z rekomendacjami służb sanitarnych i troską o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne związane z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 informujemy, że

od poniedziałku 16 marca 2020 r. Jednostka Realizująca Projekt Urzędu Gminy w Chybiu zawiesza bezterminowo bezpośrednie konsultacje dotyczące budowanej sieci kanalizacji sanitarnej, świadczone w biurze przy ul. Bielska 40  43-520 Chybie, piętro I pok. 33.

Licząc na Państwa zrozumienie, zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z komunikacji elektronicznej, telefonicznej lub z poczty tradycyjnej.

W wyjątkowych, ograniczonych do niezbędnego minimum sytuacjach, kontakt osobisty z pracownikami Jednostki będzie możliwy po uprzednim  umówieniu wizyty/spotkania za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kierownik.jrp@chybie.pl  i technika.jrp@chybie.pl, lub telefonicznie 33 856 10 21, kom. 577 664 774.

Powyższa zasada wcześniejszego umówienia będzie restrykcyjnie przestrzegana z uwzględnieniem odmowy obsługi w biurze Jednostki.

 

 

Projekt: „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach II osi priorytetowej „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach