Ciąg dalszy odbudowy nawierzchni dróg

Informujemy mieszkańców sołectw Mnich i Zaborze Gminy Chybie o rozpoczęciu oraz prowadzeniu w najbliższym czasie robót z zakresu odtwarzania nawierzchni dróg, w rejonie których budowano nową sieć kanalizacji sanitarnej.

Sołectwo: Mnich

Ulice: Kolorowa, Kosynierów, Rodzinna, Spacerowa, Zaciszna.

Termin prowadzenia prac: do 27 marca 2020 r.

Wykonawca: Eurovia Polska S.A.  

Planowany harmonogram:

17.03 – podbudowa ul. Zacisznej, Rodzinnej, nawierzchnia na ul. Kosynierów

17.03 – warstwa wiążąca na ul. Zacisznej, Rodzinnej

18-19.03 – warstwa ścieralna na ul. Spacerowej, Kolorowej

20.03 – warstwa ścieralna na ul. Rodzinnej, Zacisznej

23-24.03 – prace wykończeniowe na ul. Spacerowej, Kolorowej, Rodzinnej, Zacisznej.

 

Sołectwo: Zaborze

Ulice: Kalinowa, Myśliwska

Termin prowadzenia prac: do 31 marca 2020 r.

Wykonawca: DROGRÓD

Planowany harmonogram:

od 17.03 – stabilizacja

od 23.03 do 31.03 – nawierzchnia bitumiczna i prace wykończeniowe

 

W związku z powyższym, prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy.

Odtwarzanie nawierzchni i budowa kanalizacji prowadzona jest w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.