Zakaz wrzucania odpadów do urządzeń kanalizacyjnych.

Pampersy, nawilżane chusteczki, igły, plastikowe butelki, żwirek z kociej kuwety, czy nawet materiały budowlane! Niestety, ale takie rzeczy trafiają do toalet i naszej sieci kanalizacji sanitarnej.

Śmieci wrzucane do toalet doprowadzają bardzo często do poważnych uszkodzeń przepompowni ścieków i awarii sieci kanalizacji w naszej gminie. Usuwanie powstających zatorów jest nie tylko niepotrzebnym narażaniem zdrowia osób odpowiedzialnych za serwisowanie sieci, ale  wiąże się dużymi kosztami napraw co z kolei przekłada się na wyższą cenę ścieków.

Ponieważ nie każdy z Nas zdaje sobie sprawę, że wlanie do toalety oleju, farby, czy wrzucanie mokrych chusteczek lub patyczków do uszu może zablokować przepływ ścieków, a w konsekwencji doprowadzić nawet do awarii całego odcinka sieci kanalizacji na danej ulicy, poniżej przedstawiamy  zbiór ilustrowanych wskazówek, które mamy nadzieję, pomogą nam wspólnie unikać wspomnianych awarii oraz zadbać o otaczające nas środowisko naturalne.

Zobacz naszą ulotkę!

Przykładowe zatory na gminnej sieci kanalizacji sanitarnej spowodowane m.in. wrzucanymi do toalet chusteczkami nawilżanymi. Takie zatory można usunąć tylko ręcznie!