Urząd Gminy informuje, iż w związku z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej  generalny wykonawca robót, tj. firma WODPOL Sp. z o.o. z siedzibą w  Żywcu wraz z podwykonawcami, tj. firmą SPIŻBUD  z siedzibą w Bielsku-Białej i BRATEK z siedzibą w Piasku rozpoczęli prace geodezyjne oraz przekopy kontrolne, mające na celu ustalenie rzeczywistej lokalizacji podziemnych sieci przesyłowych, tj. gazu, wody, energii elektrycznej, światłowodów,  aby uniknąć ewentualnej kolizji z zaprojektowaną siecią kanalizacji sanitarnej. Wykopy kontrolne mają również na celu sprawdzenie możliwości wykonania przewiertów i przecisków sterowanych, którymi prowadzona będzie kanalizacja ciśnieniowa.

Dnia 9 października br. przeprowadzono  pierwsze wykopy kontrolne w rejonie ul. Ogrodniczej i ul. Miarki, w których uczestniczyli: Wójt Gminy Janusz Żydek, Radni Gminy Chybie, Sołtysi z Gminy Chybie oraz przedstawiciele Wykonawcy i Jednostki Realizującej Projekt.

Powyższe prace geodezyjne i przekopy kontrolne prowadzone będą w różnych rejonach aglomeracji Chybie poprzedzając rozpoczęcie robót budowlano-montażowych, których rozpoczęcie planowane jest na listopad br.

Za ewentualne utrudnienia związane z prowadzonymi pracami serdecznie Państwa przepraszamy.

Równocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą do właścicieli posesji objętych zaprojektowaną kanalizacją sanitarną o wyrozumiałość i umożliwienie sprawnego przeprowadzenia ww. prac.

Za okazaną życzliwość z góry dziękujemy.