Trwają roboty budowlano-montażowe związane z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Chybie. Bieżący obszar prowadzonych robót obejmuje rejony ulic: Dębowej, Kolejowej, Kamiennej i Czereśniowej.
Założeniem prowadzonej inwestycji jest stworzenie mieszkańcom naszej gminy możliwości do podłączenia i korzystania z nowoczesnego systemu kanalizacji zbiorczej.
Z uwagi na panujące warunki pogodowe oraz specyfikę terenu, w rejonach prowadzonych robót wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu. Z góry dziękujemy mieszkańcom za wyrozumiałość i przepraszamy za powstałe niedogodności.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej prowadzona jest w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Budowa kanalizacji w rejonie ul. Kolejowej

Budowa kanalizacji w rejonie ul. Kolejowej

Budowa kanalizacji w gminie Chybie