Stos rur kanalizacyjnych

Informacje o kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców sołectwa Mnich

W związku z realizacją przez Gminę Chybie przedsięwzięcia pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na teren na aglomeracji Chybie” zapraszamy mieszkańców i właścicieli posesji zlokalizowanych na obszarze sołectwa Mnich, do skorzystania z możliwości osobistego uzyskania informacji o  zakresie projektowym planowanej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Informacji będą udzielali Pracownicy Jednostki Realizującej Projekt Urzędu Gminy w Chybiu dnia 31 lipca br. (tj. wtorek) w godzinach od 14:00 do 17:00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mnichu, ul. Kopernika 15.

Projekt inwestycyjny pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na teren na aglomeracji Chybie”, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Funduszu Spójności w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kontakt ws. spotkania:
Jednostka Realizująca Projekt Urzędu Gminy w Chybiu
ul. Bielska 40, 43-520 Chybie tel. (33) 856 10 21