Rury kanalizacyjne

Informacje o kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców Zaborza

W związku z realizacją przez Gminę Chybie przedsięwzięcia pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” zapraszamy mieszkańców i właścicieli posesji zlokalizowanych na obszarze Zaborza do skorzystania z możliwości osobistego uzyskania informacji o  zakresie projektowym planowanej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Informacji będą udzielali pracownicy Jednostki Realizującej Projekt Urzędu Gminy w Chybiu dnia 19 czerwca br. (wtorek) w godzinach od 14:00 do 17:00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborzu, ul. Czereśniowa 16, 43-520 Zaborze, piętro I (sala koło biblioteki).

Przedsięwzięcie pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Organizator:

Jednostka Realizująca Projekt Urzędu Gminy w Chybiu
ul. Bielska 40, 43-520 Chybie tel. (33) 856 10 21, e-mail: techorg.jrp@chybie.pl, www.chybie.pl